•  

Obchodná činnosť

Firma FOREMAN, s.r.o. dodáva na trh technický materiál a riešenia potrebné pre ľahký ale i ťažký priemysel, pre údržbu a výrobu strojárenskú, stavebnú a pod.