•  

Kontakt

FOREMAN, s.r.o.

Polárna 12
040 12 Košice


foreman @ foreman.sk


IČO: 36 741 833
IČ DPH: SK2022322335

reg. Mestský súd Košice, č.v.: 19378/V

Banka: Tatra banka KE: 262 814 0067 / 1100
IBAN: SK90 1100 0000 0026 2814 0067
SWIFT: TATRSKBX